به گزارش قلم پرس،  اکیپ های فضای سبز منطقه ۱ در راستای حفظ و حراست فضاهای سبز اقدامات ویژه ای از جمله ایجاد تشتک درختان و درختچه ها، نظافت اساسی و دفع علفهای هرز ژونی پروس ها در سطح پارک های منطقه کرده و همچنین در کنار این اقدامات هرس درختان نیز در برخی از […]

به گزارش قلم پرس،  اکیپ های فضای سبز منطقه ۱ در راستای حفظ و حراست فضاهای سبز اقدامات ویژه ای از جمله ایجاد تشتک درختان و درختچه ها، نظافت اساسی و دفع علفهای هرز ژونی پروس ها در سطح پارک های منطقه کرده و همچنین در کنار این اقدامات هرس درختان نیز در برخی از مسیرها انجام می شود.
در راستای این امر ترمیم بانکت ارقام ردیفی، حذف چایر از معابر، اندود درختان با چسب پیوند و برداشت نخاله های اطراف درخت و درختچه نیز بخش مهمی از اقدامات امور فضای سبز شهرداری منطقه ۱ است.