اگر به روز انتخاب شهردار بازگردیم این بار حتما به «ایرج شهین باهر» رای می دهم
اگر به روز انتخاب شهردار بازگردیم این بار حتما به «ایرج شهین باهر» رای می دهم

عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه عملکرد ایرج شهین باهر در شهرداری تبریز مثبت و قابل قدردانی است، گفت: «شهین باهر» انسانی متخصص و پاکدست است و اگر به روز انتخاب شهردار بازگردیم این بار حتما به او رای می دهم.

کریم صادق زاده در گفتگو با قلم پرس گفت: عملکرد ایرج شهین باهر در این دوره از شهرداری تبریز مطلوب و مثبت بوده است و او تلاش کرده تا هزینه های زائد را حذف کند و نظارت ها و کنترل ها را افزایش داده تا جایی که اکنون شاهد به صفر رسیدن فساد در شهرداری تبریز هستیم.

او ادامه داد: بنده آن زمانی که جلسات انتخاب شهردار برگزار می شد شناخت کافی از ایرج شهین باهر نداشتم ولی در این مدت با عملکرد مثبتش که او از خود نشان داده و شناختی که پیدا کرده ام، اگر به روز انتخاب شهردار بازگردیم این بار حتما به ایرج شهین باهر رای می دهم.

صادق زاده افزود: شهردار تبریز فرزند این شهر است و تجربه کافی ولازم در مدیریت شهری و مهمتر از آن نیز تحصیلات مرتبط با حوزه شهری دارد و برای همین بهترین گزینه برای تصدی شهرداری تبریز است.

سخنگوی شورای شهر تبریز گفت: عملکرد عمرانی شهرداری تبریز نیز طی سال گذشته مثبت بود تا جایی که بودجه عمرانی شهرداری در سال ۹۶ از ۲۴ درصد به ۴۰ درصد در سال ۹۷ رسید و تلاش می کنیم امسال نیز این رقم به ۵۰ درصد برسد به طوری که هزینه جاری از ۶۰ درصد در سال ۹۷ به ۵۰ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته و در مقابل بودجه عمرانی به ۵۰ درصد افزایش یابد.

صادق زاده ادامه داد: با توجه به بحران مالی در کشور و به تبع آن در استان و شهر تبریز و کاهش قابل توجه ساخت و سازها ولی شاهد عملکرد فوق العاده شهرداری تبریز در این تنگنای مالی بودیم که شهردار توانست هزینه های جاری و عمرانی را به خوبی پوشش دهد و حق و حقوق ۱۳ هزار شاغل در بدنه شهرداری تبریز را پرداخت کند.

او با اشاره به خدمات شهرداری تبریز در مناطق کم برخوردار، گفت: یکی دیگر از مواردی که در کارنامه ایرج شهین باهر به چشم می آید توجه ویژه او به مناطق کم برخوردار است، به طوری که پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی در مناطق حاشیه نشین شهر اجرا شده و در حال اجرا است.