اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی ۱۴۰۱ در هشترود برگزار شد
اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی ۱۴۰۱ در هشترود برگزار شد

اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی ۱۴۰۱ در هشترود برگزار شد . حجت الاسلام جعفریان در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی سال ۱۴۰۱ ، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات فرهنگی و تاثیر آن در پیشرفت جامعه گفت: به فرموده مقام معظم رهبری «بخش فرهنگ مظلوم است» و باید از این حوزه مظلومیت زدایی شود و امیدواریم […]


اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی ۱۴۰۱ در هشترود برگزار شد .

حجت الاسلام جعفریان در اولین
جلسه شورای فرهنگ عمومی سال ۱۴۰۱ ، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات فرهنگی و تاثیر آن
در پیشرفت جامعه گفت: به فرموده مقام معظم رهبری «بخش فرهنگ مظلوم است» و باید از
این حوزه مظلومیت زدایی شود و امیدواریم این اتفاق بیفتد و بخش فرهنگ جایگاه واقعی
خود را بازیابد.

رییس شورای فرهنگ عمومی
شهرستان هشترود افزود: هدف انقلاب اسلامی اصلاح فرهنگ جامعه بوده و ماهیت انقلاب
ما فرهنگی است، انقلاب از فضاهای فرهنگی مانند مساجد ، دانشگاه ، حوزه و هیات های
مذهبی شروع شد و به همین جهت نیز امروزه باید به مسایل فرهنگی بیش از این توجه شود.

وی خاطر نشان کرد:  مسائل فرهنگی آنچنان اهمیت دارد که مقام معظم
رهبری میفرمایند من حاضرم در باب فرهنگ جانم را فدا کنم و به فرمایش ایشان همه
برنامه ها و طرح ها در تمامی حوزه ها باید پیوست فرهنگی داشته باشد .