اورژانس هوایی ناجی مادر باردار در شهرستان بستان آباد
اورژانس هوایی ناجی مادر باردار در شهرستان بستان آباد

اورژانس هوایی ناجی مادر باردار در شهرستان بستان آبادشد، نوزاد داخل بالگرد چشم به دنیا گشود به گزارش قلم پرس، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:برف و کولاک امکان حضور زمینی بربالین مادر باردار را نداد. دکتر فرزاد رحمانی تصریح کرد ظهر امروز ۲۷دی ماه طی تماسی از روستای […]

اورژانس هوایی ناجی مادر باردار در شهرستان بستان آبادشد، نوزاد داخل بالگرد چشم به دنیا گشود

به گزارش قلم پرس، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:برف و کولاک امکان حضور زمینی بربالین مادر باردار را نداد.

دکتر فرزاد رحمانی تصریح کرد ظهر امروز ۲۷دی ماه طی تماسی از روستای باشکندی از توابع شهرستان بستان آباد مبنی بر مادر باردار در روستای مذکور و مسدود بودن راههای دسترسی جهت حضور عوامل اورژانس سریعا هماهنگی های لازم با اورژانس هوایی مستقر در میانه بعمل آمد و بالگرد بطرف روستا پرواز کرد

وی افزود بالگرد پس از سختی های فراوان در محل فرود آمد و در حال انتقال به بیمارستان و نزدیکی پد بالگرد نوزاد پسر تحت اقدامات درمانی و پیش بیمارستانی کارشناسان اورژانس چشم به جهان گشود و اولین گریه های خود را تقدیم تیم اورژانس هوایی نمود