هیئت اقتصادی شهر دزفول متشکل از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و املاک شورای شهر، مدیر درآمدهای عمومی، مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری و دبیر هیئت عالی سرمایه‌گذاری شهرداری دزفول میهمان مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز شدند.  به گزارش قلم پرس، بهرام روشنی مدیر عامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز در این […]هیئت اقتصادی شهر دزفول متشکل از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و املاک شورای شهر، مدیر درآمدهای عمومی، مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری و دبیر هیئت عالی سرمایه‌گذاری شهرداری دزفول میهمان مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز شدند. 

به گزارش قلم پرس، بهرام روشنی مدیر عامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز در این دیدار با تاکید بر اهمیت تبادل تجربیات بین شهری افزود: سرمایه‌گذاری و اهمیت مشارکت در اقتصاد شهری در جهت تامین منابع درآمدی پایدار بر همگان روشن و مبرهن است.