اهدا پیراهن کاپیتان تیم مس سونگون به مرگز نگهداری از معلولان و سالمندان + تصاویر
اهدا پیراهن کاپیتان تیم مس سونگون به مرگز نگهداری از معلولان و سالمندان + تصاویر

در یک حرکت پسندیده فرهاد فخیم کاپیتان تیم مس سونگون پس از قهرمانی در لیگ برتر فوتسال کشور پیراهن خود را به مرگز نگهداری از معلولان و سالمندان سردهای سراب اهدا کزد.

در یک حرکت پسندیده فرهاد فخیم کاپیتان تیم مس سونگون پس از قهرمانی در لیگ برتر فوتسال کشور پیراهن خود را به مرگز نگهداری از معلولان و سالمندان سردهای سراب اهدا کزد.