احداث و افزایش بازارچه‌های محلی در تبریز، خبر مسرت‌بخشی است که مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تبریز بر این رویکرد اتفاق نظر دارند و بر همین اساس مقرر شده است سه بازارچه محلی تا پایان خرداد سال جاری افتتاح شود. شهریار تبریز/ آناهیتا رحیمی: حافظه جمعی ما شهرهای شمالی را با بازارچه‌های محلی‌اش می‌شناسد. […]احداث و افزایش بازارچه‌های محلی در تبریز، خبر مسرت‌بخشی است که مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تبریز بر این رویکرد اتفاق نظر دارند و بر همین اساس مقرر شده است سه بازارچه محلی تا پایان خرداد سال جاری افتتاح شود.

شهریار تبریز/ آناهیتا رحیمی: حافظه جمعی ما شهرهای شمالی را با بازارچه‌های محلی‌اش می‌شناسد. از شنبه بازار گرفته تا بازارچه‌هایی که نقش مهمی در توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و حتی رونق کسب و کار ایفا می‌کنند.