انفجار گاز حادثه آفرید
انفجار گاز حادثه آفرید

بر اثر انفجار گاز در شهرک ولیعصر تبریز یک نفر مصدوم شد. به گزارش قلم پرس، سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: ساعت ۲۱:۴۵امشب (۱۰دیماه)براثر این حادثه مرد۴۵ساله دچار مصدومیت و توسط اورژانس به بیمارستان سینا انتقال یافت.

بر اثر انفجار گاز در شهرک ولیعصر تبریز یک نفر مصدوم شد.

به گزارش قلم پرس، سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: ساعت ۲۱:۴۵امشب (۱۰دیماه)براثر این حادثه مرد۴۵ساله دچار مصدومیت و توسط اورژانس به بیمارستان سینا انتقال یافت.