شهردار منطقه ۹ گفت: شهروندان قبل از انجام هرگونه معامله در فاز ۱ شهرک خاوران، نسبت به اخذ استعلام از شهرداری منطقه ۹ اقدام کنند. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده اظهار کرد: با توجه به انجام معاملات گسترده در فاز ۱ شهرک خاوران و نظر به پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی برخی سودجویان، شهروندان […]شهردار منطقه ۹ گفت: شهروندان قبل از انجام هرگونه معامله در فاز ۱ شهرک خاوران، نسبت به اخذ استعلام از شهرداری منطقه ۹ اقدام کنند.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده اظهار کرد: با توجه به انجام معاملات گسترده در فاز ۱ شهرک خاوران و نظر به پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی برخی سودجویان، شهروندان محترم لازم است قبل از انجام هرگونه معامله اعم از امتیاز، سهم، قطعه و نقل و انتقال ملکی در محدوده فاز ۱ شهرک خاوران، نسبت به اخذ استعلام از شهرداری منطقه ۹ اقدام کنند.