برای اولین بار در تبریز، سروهای خمره‌ای سطح شهر تبریز در طرح‌های زیبا و جدید فرم‌دهی می‌شوند. به گزارش قلم پرس، با هدف زیباسازی و تغییر چهره فضای سبز تبریز و نیز پاکسازی سروهای خمره‌ای از شاخ و برگ زاید، کلیه این درختان در سطح شهر با انجام عملیات هرس فرم‌دهی، به صورت اشکال زیبا و […]برای اولین بار در تبریز، سروهای خمره‌ای سطح شهر تبریز در طرح‌های زیبا و جدید فرم‌دهی می‌شوند.

به گزارش قلم پرس، با هدف زیباسازی و تغییر چهره فضای سبز تبریز و نیز پاکسازی سروهای خمره‌ای از شاخ و برگ زاید، کلیه این درختان در سطح شهر با انجام عملیات هرس فرم‌دهی، به صورت اشکال زیبا و دلپسند درمی‌آیند.
بر اساس این گزارش، این طرح که برای اولین بار در تبریز اجرا می‌شود، جلوه زیبایی خاصی به فضاهای سبز شهری می‌بخشد.
انجام عملیات هرس فرم‌دهی سروهای خمره‌ای در همه مناطق دهگانه شهرداری با شروع طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” آغاز شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب و هرس کلیه سروهای خمره‌ای ادامه خواهد داشت.