شهردار منطقه ۷ تبریز از اصلاح روشنایی فاز ۱ پارک تلاش خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: در راستای اصلاح روشنایی و ایجاد امنیت و زیباسازی پارک ها، تجهیز و رفع مشکلات روشنایی در دست اقدام است که پس از اصلاح روشنایی دو پارک آخماقیه و پامچال، روشنایی […]شهردار منطقه ۷ تبریز از اصلاح روشنایی فاز ۱ پارک تلاش خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: در راستای اصلاح روشنایی و ایجاد امنیت و زیباسازی پارک ها، تجهیز و رفع مشکلات روشنایی در دست اقدام است که پس از اصلاح روشنایی دو پارک آخماقیه و پامچال، روشنایی فاز ۱ پارک تلاش نیز اصلاح شد.
وی با اشاره به اینکه روشنایی پارک ها و تامین آن علاوه بر اینکه امکان استفاده شهروندان را از این فضاهای شهری فراهم می آورد، زمینه ساز کاهش فرصت های بزه، رفع نا امنی و زیباسازی شهری نیز می شود، اظهار کرد: لامپ های سوخته پارک تلاش تعویض، اتصالات برق اصلاح و حباب های جدید در این پارک نصب شد.
شهردار منطقه ۷ یادآور شد: این عملیات همچنان ادامه دارد و روشنایی معابر و پارک ها با هدف زیباسازی و افزایش رفاه شهروندان در دست اقدام است.