انتقاد صریح مجری برنامه حرکت شبکه سهند از وضعیت مقبره الشعرا +فیلم
انتقاد صریح مجری برنامه حرکت شبکه سهند از وضعیت مقبره الشعرا +فیلم

مجری برنامه حرکت شبکه سهند که  با هدف بررسی مشکلات شهری از شبکه سهند تبریز پخش می شود در برنامه اخیر خود با انتشار گزارشی از وضعیت مقبره الشعرا و طرح های گذشته و مشکلات پیش روی مقبره الشعرا از بی تدبیری و بی اعتنایی مسوولان استانی و شهرستانی انتقاد کرد. به گزارش قلم پرس، مجری […]

مجری برنامه حرکت شبکه سهند که  با هدف بررسی مشکلات شهری از شبکه سهند تبریز پخش می شود در برنامه اخیر خود با انتشار گزارشی از وضعیت مقبره الشعرا و طرح های گذشته و مشکلات پیش روی مقبره الشعرا از بی تدبیری و بی اعتنایی مسوولان استانی و شهرستانی انتقاد کرد.

به گزارش قلم پرس، مجری برنامه حرکت شبکه سهند تبریز با انتقاد از وضعیت موجود مقبره الشعرا و طرح های گذشته و مشکلات پیش روی مقبره الشعرا از بی تدبیری و بی اعتنایی مسوولان استانی و شهرستانی گفت: چه وضعیتی پیش آمده که همه ما بی توجه به مسایل فرهنگی بوده ایم، انگار نه انگار که مقبره الشعرا هویت فرهنگی تبریز است، مقبره الشعرا از یاد رفته است.