مجری برنامه حرکت شبکه سهند که  با هدف بررسی مشکلات شهری از شبکه سهند تبریز پخش می شود در برنامه اخیر خود با انتشار گزارشی از وضعیت مقبره الشعرا و طرح های گذشته و مشکلات پیش روی مقبره الشعرا از بی تدبیری و بی اعتنایی مسوولان استانی و شهرستانی انتقاد کرد.

به گزارش قلم پرس، مجری برنامه حرکت شبکه سهند تبریز با انتقاد از وضعیت موجود مقبره الشعرا و طرح های گذشته و مشکلات پیش روی مقبره الشعرا از بی تدبیری و بی اعتنایی مسوولان استانی و شهرستانی گفت: چه وضعیتی پیش آمده که همه ما بی توجه به مسایل فرهنگی بوده ایم، انگار نه انگار که مقبره الشعرا هویت فرهنگی تبریز است، مقبره الشعرا از یاد رفته است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :