خبرگزاری میزان – کتاب‌های «ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی» و «دیدگاه‌های فقهای امامیه در اسباب و احکام فسخ نکاح و تطبیق آن با قانونی مدنی» توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد. این کتاب‌ها به قلم «محمد حیدری» و با همکاری گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر […]

خبرگزاری میزان – کتاب‌های «ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی» و «دیدگاه‌های فقهای امامیه در اسباب و احکام فسخ نکاح و تطبیق آن با قانونی مدنی» توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.

این کتاب‌ها به قلم «محمد حیدری» و با همکاری گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شده است.

کتاب دیدگاه‌های فق‌های امامیه در اسباب و احکام فسخ نکاح و تطبیق آن با قانون مدنی در ۲۸۵ صفحه و ۶ فصل شامل فسخ نکاح در نظام حقوقی ایران، فسخ نکاح در نظام فقه امامیه، عیب مشترک جنون موجب فسخ نکاح، عیوب اختصاصی زوج موجب حق فسخ نکاح برای زوجه، عیوب اختصاصی زوجه موجب حق فسخ نکاح برای زوج، تخلف از شرط صفت موجب حق فسخ نکاح برای زوجین و احکام مربوط به حق فسخ نکاح و آثار آن انتشار یافته است.

کتاب ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی نیز در ۴۱۸ صفحه و چهار بخش شامل عیب مشترک موجب فسخ نکاح (جنون)، عیوب مرد موجب فسخ نکاح، عیوب زن موجب فسخ نکاح و احکام عیوب و تدلیس موجب فسخ نکاح منتشر شده است.

علاقمندان برای تهیه کتاب‌های فوق می‌توانند علاوه بر کتاب فروشی‌های سراسر کشور به صورت حضوری به فروشگاه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه واقع در تقاطع خیابان حفاظ و سمیه یا به نشانی اینترنتی https://judpub.ir/ مراجعه و سفارش خود را ثبت کنند.

گزارش‌های پژوهشی واکاوی مجازات پدر در قتل فرزند از منظر فقه اسلامی، واکاوی گزینه‌های سیاستی در دستگاه قضایی، امکان‌سنجی حرمت و جرم‌انگاری سگ گردانی در مبانی فقهی امامیه و حقوق ایران، مبانی کاربردی اصل ۱۶۷ قانون اساسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام‌مند کردن استناد به فقه و گزارش نشست علمی آسیب‌شناسی مجازات قتل فرزند توسط پدر در حقوق ایران مبتنی بر فقه اسلامی از دیگر آثار علمی – پژوهشی جدیدی است که توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شده است.

علاقمندان برای مشاهده این گزارش‌ها می‌توانند به تارنمای پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی jri.ac.ir بخش تازه‌های پژوهش مراجعه کنند.