انتخاب اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین استان آذربایجانشرقی
انتخاب اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین استان آذربایجانشرقی

"با برگزاری مجمع عمومی ، اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین استان آذربایجانشرقی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین ، مجمع عمومی جامعه اسلامی مهندسین استان آذربایجانشرقی طی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳مصادف با ایام الله ۱۳ آبان با حضور جناب آقای مهندس نیکفر مسئول تشکیلات و امور استانها و آقای مهندس کامور مشاور دبیر کل و رئیس دفتر آقای مهندس باهنر در تبریز برگزار و پس از ارایه گزارش عملکرد و برنامه های آتی جام استان توسط آقای دکتر اکبر اسمعیلی دبیر استانی تشکل مذکور ، انتخابات شورای مرکزی برگزار و به ترتیب آراآقایان :
۱-اکبر اسمعیلی ۲-مجید فرشی ۳-عبدالله یوسف زاده عادلی۴-علیرضا تازش ۵- علی جعفری۶- شهرام شفیعی۷- کریم رف رف ۸- حسین قاسم زاده ۹-یوسف بدلی۱۰-داود یعقوبی بقا ۱۱- مهدی ایمانی ۱۲-محمد جعفر ارضرومی ۱۳- مبین فریدی ۱۴-احد راشد ۱۵- داود وارسته نسب
بعنوان اعضای اصلی و آقایان :
۱- کریم ایرانی قزلجه ۲- حجت محمدی ترکمانی ۳- حمیر رضانوین ۴-رضا کاظمی اصل
بعنوان اعضا علی البدل شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین استان آذربایجانشرقی انتخاب شدند.
در ضمن در مراسم مذکور یاد و خاطره سه تن از اعضای فقید تشکل مذکورآقایان مهندس اشرف نیا ، دکتر بالا زاده بهار و مهندس سیابانی گرامی داشته شد.
لازم به ذکر است که جامعه اسلامی مهندسینتنها حزب فعال کشور هست که علاوه برانتخاب کشوری، ارکان اصلی آن در استانها نیز بصورت انتخابی و از طریق رای اعضای مجمع برگزیده میشوند.