امیدواریم روزی بازار مظفریه از صبح تا بعدازظهر فعال باشد
امیدواریم روزی بازار مظفریه از صبح تا بعدازظهر فعال باشد

مشاور استاندار در امور صنعت معدن و تجارت طی نشست تسهیلات نوروزی بازار، در اتاق اصناف مرکز استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده توسط اصناف در بازار تبریز، اظهار داشت: این مسائل نشان دهنده این است که بیش از پیش بایستی در کنار هم باشیم. به گزارش قلم پرس: احمد محمدزاده با اشاره به […]

مشاور استاندار در امور صنعت معدن و تجارت طی نشست تسهیلات نوروزی بازار، در اتاق اصناف مرکز استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده توسط اصناف در بازار تبریز، اظهار داشت: این مسائل نشان دهنده این است که بیش از پیش بایستی در کنار هم باشیم.

به گزارش قلم پرس: احمد محمدزاده با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان شهر گردشگری نمونه سال ۲۰۱۸ و پایتخت فرش دستباف جهان، گفت: این مسئله مورد افتخار و مباهات برای تبریز است که به عنوان پایتخت فرش دستباف جهان و شهر نمونه گردشگری انتخاب شده است، بایستی برای سال ۲۰۱۸ آماده باشیم.

محمدزاده در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته مربوط به بحث ۲۰۱۸، گفت: ادارات و سازمان‌هایی که مرتبط با این مسئله هستند در این کمیته حضور دارند، با توجه به اهمیت نقش اتاق اصناف در حوزه بازار، که یکی از ارکان بازار هستند، بایستی در کمیته ۲۰۱۸ حضور داشته باشند.

مشاور استاندار در امور صنعت معدن و تجارت، با اشاره به بحث باز بودن بازار در ایام تعطیلات نوروزی، گفت: با توجه به شرایط پسابرجام حیف از این بازار است که رکن اصلی در اقتصاد شهر را ایفا می‌کند و نقشی نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم روزی فرا برسد که بازار مظفریه از صبح تا ۹ شب فعال باشد وجود این مسئله رونق بازار را نشان می‌دهد.