امر سرمایه گذاری مغفول مانده است
امر سرمایه گذاری مغفول مانده است

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار شواری شهر تبریز: سرمایه گذاری افق های روشن آینده را رقم می زند و مدیران سرمایه گذاری در حال کاشت نهال هایی هستند که درختان پر ثمر را به بار می آورد. به گزارش قلم پرس، غلامحسین مسعودی ریحان در جمع مدیران سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی […]

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار شواری شهر تبریز: سرمایه گذاری افق های روشن آینده را رقم می زند و مدیران سرمایه گذاری در حال کاشت نهال هایی هستند که درختان پر ثمر را به بار می آورد.

به گزارش قلم پرس، غلامحسین مسعودی ریحان در جمع مدیران سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز که در محل جلسات مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار شد اظهار کرد:‌ امر سرمایه گذاری مغفول اند و متاسفانه مدیران آن نیز مهجور مانده اند نگاه، نگاه روزمرگی است و آینده نگری نیست. برنامه استراتژیک سرمایه گذاری را الزام آور می کند و جامعه را به سمت توسعه یافتگی و رشد رهنمون می کند.
عضو شورای شهر تبریز افزود:فرصت های بزرگی در دست داریم که باید قدر آنها را بدانیم. تفکر سرمایه گذاری منجر به اجرای پروژه های سرمایه گذاری به صورت عملیاتی می شود. معتقدیم تنها با امر سرمایه گذاری شهر توسعه و رشد پیدا خواهد کرد. سرمایه گذاری بایستی اولویت اول شهری مدیران باشد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه انسان های توسعه یافته توانایی توسعه و رشد جامعه را رقم می زند خاطرنشان کرد: انسان ها را بایستی به عنوان بزرگترین سرمایه در نظر گرفت تا نیروی انسانی بتواند شهر و جامعه را به تعالی برساند.
رئیس شورای استان تصریح کرد: ارج نهادن و اهمیت کار مدیران سرمایه گذاری و مجموعه سرمایه گذاری بایستی اولویت اول مدیران شهر قرار گیرد.‏ وی افزود: مجموعه مدیران سرمایه گذاری قسمتی از پازل به ثمر رسیدن پروژه های مشارکتی هستند و پیگیری کننده اما دیگر قسمت های مجموعه نقش تصمیم گیرنده و نهایی را در امر تحقق سرمایه گذاری را دارند.
در ادامه این جلسه کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری مناطق، سازمانها و شرکت های تابعه هر کدام با ارائه گزارش از حوزه فعالیت خود به تشریح فرصت ها و مشکلات سرمایه گذاری در بخش های مختلف پرداختند.