امور فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه ۱ با اجرای ویژه برنامه‌های متنوع در فرهنگسرای شهید بهشتی، شور و نشاط خانواده‌ها و کودکان را افزایش داد. به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی، اجتماعی منطقه ۱ در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی به ویژه پس از شرایط کرونائی، اقدام به برنامه‌ریزی‌هایی جهت اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی […]امور فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه ۱ با اجرای ویژه برنامه‌های متنوع در فرهنگسرای شهید بهشتی، شور و نشاط خانواده‌ها و کودکان را افزایش داد.

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی، اجتماعی منطقه ۱ در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی به ویژه پس از شرایط کرونائی، اقدام به برنامه‌ریزی‌هایی جهت اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی کرد که این امر باعث اشتیاق بسیاری از شهروندان برای حضور در این برنامه‌ها شد.
برنامه‌های مسابقات فرهنگی هنری شامل نقاشی، کتابخوانی، شعرخوانی، برنامه‌های ورزشی در رشته‌های مختلف ویژه کودکان، بازی‌های نمایشی و اردوهای تفریحی سالم، از جمله اقداماتی است که توسط امور فرهنگی ترتیب داده شده و شهروندان گرامی به همراه کودکان خود در این برنامه‌ها شرکت کرده‌اند.