شهردار منطقه ۹ گفت: کاشت گسترده ارقام ردیفی در دستور کار مدیریت سیما، منظر و فضای سبز منطقه قرار دارد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده اظهار کرد: در راستای ایجاد منظر مناسب و افزایش سطح سبزینگی معابر و بوستان‌های منطقه، دیواره سبز حاشیه بلوار شهدای غواص با هدف تکمیل و جداسازی جاده با پیاده […]شهردار منطقه ۹ گفت: کاشت گسترده ارقام ردیفی در دستور کار مدیریت سیما، منظر و فضای سبز منطقه قرار دارد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده اظهار کرد: در راستای ایجاد منظر مناسب و افزایش سطح سبزینگی معابر و بوستان‌های منطقه، دیواره سبز حاشیه بلوار شهدای غواص با هدف تکمیل و جداسازی جاده با پیاده راه با استفاده از پرچین سبز برگ نو در حال کاشت است.