افزایش بهره وری سازمان پسماند شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲
افزایش بهره وری سازمان پسماند شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲

شهردار تبریز گفت: از سال آینده طبق  برنامه ریزی های انجام یافته، پسماند شهری به جای محل هزینه، تبدیل به پتانسیل درآمد زایی می‌شود.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در رابطه با برنامه‌های شهرداری تبریز برای ایجاد درآمد پایدار شهری اظهار کرد: پویایی مجموعه شهرداری منوط به توان ایجاد درآمد پایدار در کلانشهرهاست. مدیریت شهری فعلی تبریز از تمامی طرح های نوآورانه برای ارتقای بهره وری مجموعه شهرداری استقبال می کند.

وی ادامه داد: در راستای افزایش بهره وری سازمان پسماند شهرداری تبریز برای سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی دقیقی انجام شده است تا از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در جهت تبدیل پسماند از هزینه به درآمد بهره مند شویم.

هوشیار تصریح کرد: در حال حاضر برای دفن زباله شهر تبریز سالانه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه می شود.

شهردار تبریز با اشاره به ظرفیت های موجود در شرکت های دانش بنیان در کلانشهر تبریز اظهار کرد: برای توسعه متوازن در تمامی حوزه های شهری آماده شنیدن ایده های نو و همکاری با شرکت های فناوری با محوریت دانش بنیان هستیم.