مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از افتتاح نمایشگاه مطبوعات در آینه تاریخ «روزگارنامه» در موزه مطبوعات تبریز خبر داد.


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از افتتاح نمایشگاه مطبوعات در آینه تاریخ «روزگارنامه» در موزه مطبوعات تبریز خبر داد.