مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از افتتاح نمایشگاه افتتاح نمایشگاه «آب در فرهنگ و تاریخ» در موزه آذربایجان تبریز خبر داد.


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از افتتاح نمایشگاه افتتاح نمایشگاه «آب در فرهنگ و تاریخ» در موزه آذربایجان تبریز خبر داد.