مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از افتتاح فاز نخست مجتمع مدرن جهان ساتراپ تبریز خبر داد.


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از افتتاح فاز نخست مجتمع مدرن جهان ساتراپ تبریز خبر داد.