اعضای شورای شهر مهرماه چقدر حقوق گرفتند؟
اعضای شورای شهر مهرماه چقدر حقوق گرفتند؟

لیست حق‌الجلسات اعضای شورای شهر تبریز در مهرماه منتشر شد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، لیست دریافتی و حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در مهرماه منتشر شد.

 لیست حق‌الجلسات اعضای این شورا به منظور رعایت شفافیت و طبق روال قبلی منتشر شد.

لیست حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر در مهرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است: