شهردار تبریز از آغاز به کار رسمی سامانه شفافیت خبر داد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: سامانه شفافیت مصوبه سال ۱۴۰۰ در شورا بود که بخشی از آن به صورت پرتال فعال بود و داده‌ها به صورت دستی وارد می‌شد.شهردار تبریز از آغاز به کار رسمی سامانه شفافیت خبر داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: سامانه شفافیت مصوبه سال ۱۴۰۰ در شورا بود که بخشی از آن به صورت پرتال فعال بود و داده‌ها به صورت دستی وارد می‌شد.