اضافه شدن دومین بالگرد به ناوگان اورژانس هوایی آذربایجان شرقی
اضافه شدن دومین بالگرد به ناوگان اورژانس هوایی آذربایجان شرقی

دومین بالگرد اورژانس در شهرستان میانه به ناوگان اورژانس هوایی استان اضافه شد.به گزارش قلم پرس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت با اختصاص یک فروند بالگرد اورژانس به شهرستان میانه محدودیت برد پروازی نخواهیم داشت و تمامی نقاط استان و حتی برخی مناطق استانهای مجاور تحت پوشش اورژانس هوایی قرار گرفت. دکتر محمد حسین صومی تصریح […]

دومین بالگرد اورژانس در شهرستان میانه به ناوگان اورژانس هوایی استان اضافه شد.به گزارش قلم پرس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت با اختصاص یک فروند بالگرد اورژانس به شهرستان میانه محدودیت برد پروازی نخواهیم داشت و تمامی نقاط استان و حتی برخی مناطق استانهای مجاور تحت پوشش اورژانس هوایی قرار گرفت.

دکتر محمد حسین صومی تصریح کرد قبل از این یک فروند بالگرد اورژانس در تبریز مستقر و به شعاع ۱۵۰کیلومتر خدمات ارائه می داد که با اضافه شدن دومین بالگرد اورژانس به اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز توان عملیاتی در حوادث و بحرانها مضاعف شد .‌‌