مغازه های بازار صدرا در راستای همیاری با اصناف ایکی قاپیلار در اختیار اصناف ایکی قاپیلار قرار گرفته و برخی از اصناف جهت ادامه کسب و کار در این بازار مستقر شدند.

با دستور ایرج شهین باهر شهردار تبریز، در طول زمان مرمت و بازسازی سرای ایکی قاپیلار، شهرداری منطقه ۸ تبریز مغازه‌های تحت تملک خود را در بازار صدرا و سایر بخش ‌های بازار، به صورت امانی در اختیار اصناف و کسبه این بازار قرار داده است.

اصناف و کسبه این بازار در طول مدت مرمت ایکی قاپیلار می توانند در این مغازه‌ها به کسب و کار خود ادامه دهند.