اصناف ایکی قاپیلار در مغازه‌های بازار صدرا مستقر شدند
اصناف ایکی قاپیلار در مغازه‌های بازار صدرا مستقر شدند

مغازه های بازار صدرا در راستای همیاری با اصناف ایکی قاپیلار در اختیار اصناف ایکی قاپیلار قرار گرفته و برخی از اصناف جهت ادامه کسب و کار در این بازار مستقر شدند.

با دستور ایرج شهین باهر شهردار تبریز، در طول زمان مرمت و بازسازی سرای ایکی قاپیلار، شهرداری منطقه ۸ تبریز مغازه‌های تحت تملک خود را در بازار صدرا و سایر بخش ‌های بازار، به صورت امانی در اختیار اصناف و کسبه این بازار قرار داده است.

اصناف و کسبه این بازار در طول مدت مرمت ایکی قاپیلار می توانند در این مغازه‌ها به کسب و کار خود ادامه دهند.