اکیپ های معاونت فنی و عمرانی این منطقه در راستای اجرای طرح ” نگهداشت شهری” اقدام به اصلاح، ترمیم و مرمت پیاده رو و جداول مسیر میدان جانبازان تا آبرسان و مقابل برج بلور کردند. به گزارش قلم پرس ، اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ طبق برنامه ریزی برای اجرای طرح ” […]اکیپ های معاونت فنی و عمرانی این منطقه در راستای اجرای طرح ” نگهداشت شهری” اقدام به اصلاح، ترمیم و مرمت پیاده رو و جداول مسیر میدان جانبازان تا آبرسان و مقابل برج بلور کردند.

به گزارش قلم پرس ، اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ طبق برنامه ریزی برای اجرای طرح ” نگهداشت شهری ” اقدامات وسیعی را در دست اجرا دارند که بخشی از این اقدامات مربوط به اصلاح، ترمیم و مرمت پیاده روها، آبروها، جداول، مسیرهای روشندلان و معلولین در پیاده روها و… است.
در همین راستا یکی از مسیرهای تعیین شده در این طرح، محدوده میدان جانبازان تا آبرسان و مقابل برج بلور است که هم اکنون عملیاتی شده است.
شایان ذکر است چندین مسیر دیگر نیز در این طرح گنجانده شده که به صورت همزمان عملیاتی می شوند.