معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اصلاح سنگفرش پیاده روها، حدفاصل میدان نماز تا شریعتی خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی با اعلام این مطلب افزود: این عملیات به منظور استانداردسازی معابر پیاده راهی منطقه ۸ و افزایش آسایش شهروندان انجام می‌پذیرد و طی آن سنگفرش پیاده رو حدفاصل میدان نماز […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اصلاح سنگفرش پیاده روها، حدفاصل میدان نماز تا شریعتی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی با اعلام این مطلب افزود: این عملیات به منظور استانداردسازی معابر پیاده راهی منطقه ۸ و افزایش آسایش شهروندان انجام می‌پذیرد و طی آن سنگفرش پیاده رو حدفاصل میدان نماز تا شریعتی، مرمت و ساماندهی می‌شود.