مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزاز رایگان شدن پارکینگ پایانه مسافربری تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، بنا به دستور مدیرعامل محترم سازمان و در راستای تکریم ارباب رجوع و خدمت دهی به مسافران عزیز پارکینگ بزرگ پایانه مرکزی تبریز از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ بصورت رایگان در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت . […]مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزاز رایگان شدن پارکینگ پایانه مسافربری تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، بنا به دستور مدیرعامل محترم سازمان و در راستای تکریم ارباب رجوع و خدمت دهی به مسافران عزیز پارکینگ بزرگ پایانه مرکزی تبریز از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ بصورت رایگان در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت . در این راستا از تمامی مراجعه کنندگان عزیز درخواست می شود جهت حفظ نظم و جلوگیری از ترافیک از پارک خودرو در ورودی ترمینال خودداری و از پارکینگ عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز استفاده نمایند.
احمد زارعی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز، با بیان اینکه شهروندان و مراجعه‌کنندگان شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: اگر چه اعتقاد داریم هنوز برای تحقق آنچه لایق این مردم عزیز است، فاصله داریم؛ اما تمام توان، همت و دغدغه ما این است مؤثر باشیم و خدمتگذار. برای همین همه تلاشمان برداشتن قدمی کوچک در ارائه خدمتی بی منت خواهد بود.