استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس برای پیشرفت منطقه آزاد ارس
استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس برای پیشرفت منطقه آزاد ارس

استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس برای پیشرفت منطقه آزاد ارس رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در دیدار با نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس برای پیشرفت ارس تاکید کرد. به گزارش قلم پرس،مجید کیانی در دیدار با معصومه پاشایی بهرام به تشریح […]


استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس برای پیشرفت منطقه آزاد ارس

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در دیدار با نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس برای پیشرفت ارس تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس،مجید کیانی در دیدار با معصومه پاشایی بهرام به تشریح اهم فعالیت‌ها و اقدامات راهبردی صورت گرفته در طول دو ماه اخیر پرداخت.‌

در این دیدار که با حضور معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، درخصوص مباحث پیرامون گمرک، رونق گردشگری، ایجاد درآمدهای پایدار، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و رفع مشکلات تبادل نظر شد.‌

مجید کیانی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس و معصومه پاشایی نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با اتفاق نظر بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس در پیشرفت منطقه و رفع موانع تاکید کردند و برنامه‌ریزی و تعریف چشم‌انداز در دستیابی به اهداف را مهم برشمردند.