ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به متقاضیان خرید خودرو!/ مردم در عین حال که پشت سر نظام هستند انتظار تحول اقتصادی دارند
ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به متقاضیان خرید خودرو!/ مردم در عین حال که پشت سر نظام هستند انتظار تحول اقتصادی دارند

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس انتقاد کرد: مسئولان وزارت صمت مدام تصمیمات خود را تغییر داده و یک روز از فروش خودروها به قیمت روز دم می‌زدند و روز دیگر می‌گفتند؛ باید به قیمت قبل به فروش برسند. به گزارش قلم پرس، محمدحسین فرهنگی با اشاره به مشکلات خوردوهای پیش‌فروش شده و عدم […]

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس انتقاد کرد: مسئولان وزارت صمت مدام تصمیمات خود را تغییر داده و یک روز از فروش خودروها به قیمت روز دم می‌زدند و روز دیگر می‌گفتند؛ باید به قیمت قبل به فروش برسند.

به گزارش قلم پرس، محمدحسین فرهنگی با اشاره به مشکلات خوردوهای پیش‌فروش شده و عدم تحویل به موقع آن‌ها به خریداران، گفت: برای حل مشکل پیش آمده در حوزه خودرو یک راهکار روشن وجود دارد و آن اینکه ارزش پول در زمان دریافت مبلغ نسبت به ارزش کل خودرو هرچه بوده اعمال و مابقی به قیمت روز گرفته شود، درواقع اگر فردی برای خرید خودروی ۳۰ میلیون تومانی، ۱۵ میلیون تومانی پیش پرداخت کرده، به معنای آن است که ۵۰ درصد پول خودرو را پرداخت کرده و اگر اکنون همان خودرو ۵۰ میلیون تومان شده متقاضی ۲۵ میلیون تومان آن را در زمان ثبت نام پرداخت کرده است.

مسئولان وزارت صمت مدام تصمیمات خود را تغییر داده و یک روز از فروش خودروها به قیمت روز دم می‌زدند و روز دیگر می‌گفتند؛ باید به قیمت قبل به فروش برسند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحلیل فوق برای خریدار و تولیدکننده قابل قبول و توجیه بود، اضافه کرد: متاسفانه باوجود پذیرش ازسوی خریدار و تولیدکننده، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدام تصمیمات خود را تغییر داده و یک روز از فروش خودروها به قیمت روز دم می‌زدند و روز دیگر می‌گفتند؛ باید به قیمت قبل به فروش برسند.

ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به متقاضیان خرید خودرو!

وی با ابراز تاسف از ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به متقاضیان خرید خودرو، اضافه کرد: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از هدررفت هزینه‌های بسیار به همان پیشنهاد نمایندگان رسیدند، بدین معنا که اگر فردی برای خودروی ۳۰ میلیون تومانی ۱۵ میلیون تومان پیش پرداخت کرده، به معنای آن است که ۵۰ درصد پول خودرو را پرداخت کرده و اگر اکنون همان خودرو ۵۰ میلیون تومان شده متقاضی ۲۵ میلیون تومان آن را در زمان ثبت نام پرداخت کرده است.

فرهنگی انتقاد کرد: اگرچه مسئولان به دنبال اجرای پیشنهاد فوق رفتند اما در اجرای آن نیز فراز و فرودهایی داشته و نتوانسته‌اند به درستی اجرایش کنند.

مردم در عین حال که پشت سر نظام هستند انتظار تحول اقتصادی دارند

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه هر یک از مسائل و مشکلات کشور راه‌حل دارند و مجلس مشکلی در ارائه راه حل ندارند، گفت: امیدواریم مسئولان این پیام را از مردم گرفته باشند که در عین حال که پشت سر نظام هستند انتظار تحول اقتصادی دارند./