ارزیابی پروژه‌های معدنی با نگاه ملی انجام شود
ارزیابی پروژه‌های معدنی با نگاه ملی انجام شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر رفع مشکلات مربوط به معادن راکد و غیرفعال استان، گفت: معادن می‌توانند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد استان باشند و بر این اساس استفاده از ظرفیت‌های معدنی، جزو اولویت‌های مدیریت ارشد استان است.

علی جهانگیری در جلسه کمیته فنی شورای معدن استان، با اشاره به نقش مهم معادن در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، اظهار داشت: ارزیابی توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه‌های معدنی باید از منظر هزینه‌فایده ملی انجام شده و تمام هزینه‌ها و منافع مستقیم و غیرمستقیم این پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در عین حال بر ضرورت توجه به الزامات زیست‌محیطی در بهره‌برداری از معادن تاکید کرد و گفت: استفاده از نظرات علمی و کارشناسی گروه‌های تخصصی باید مورد توجه صاحبان و بهره‌برداران معادن قرار گیرد.

جهانگیری همچنین از همکاری و تعامل مثبت اداره کل منابع طبیعی استان در اجرای پروژه‌های معدنی قدردانی کرد و گفت: این همکاری و تعامل هم برای بخش معدن و هم برای محیط زیست استان سودمند بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ایفای حق مردم و اهالی از پروژه‌های معدنی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی از این نعمت خدادادی، حق تمامی مردم است و بهره‌برداران و دستگاه های مسئول باید حق مردم را از اکتشافات و بهره‌برداری‌های معدنی ایفا کنند.

وی بر جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در بخش معدن استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به همکاری در این زمینه هستند.

جهانگیری همچنین بر ضرورت دقت در تنظیم قراردادهای حقوقی در واگذاری اراضی منابع طبیعی به بهره‌برداران معدنی تاکید کرد.