سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز از آغاز ارزیابی عملکرد معاونت‌های محیط زیست و خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای سنجش نقاط ضعف و قوت سیستم خدمات رسانی و طرح نگهداشت شهری و به دنبال اجرای […]



سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز از آغاز ارزیابی عملکرد معاونت‌های محیط زیست و خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای سنجش نقاط ضعف و قوت سیستم خدمات رسانی و طرح نگهداشت شهری و به دنبال اجرای فاز اول طرح نگهداشت، ارزیابی عملکرد معاونت‌های محیط زیست و خدمات شهری تبریز آغاز شده است.