ارائه تجارب ایران در زمینه احیای دریاچه ارومیه طی دومین رویداد «زمین و آب» در قاهره
ارائه تجارب ایران در زمینه احیای دریاچه ارومیه طی دومین رویداد «زمین و آب» در قاهره

مراسمی که هدف آن بررسی پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در خصوص مسئله کمبود آب در منطقه همچنین تقویت تبادل دانش و تجربه بین کشورها و دیگر شرکا بود.

به گزارش قلم پرس، دفتر منطقه‌ای فائو در خاورنزدیک و شمال آفریقا در روزهای ۱۰ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ میزبان دومین نشست رویداد «زمین و آب» در قاهره بود. مراسمی که هدف آن بررسی پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در خصوص مسئله کمبود آب در منطقه همچنین تقویت تبادل دانش و تجربه بین کشورها و دیگر شرکا بود.

در چارچوب این مراسم، در یکی از نشست‌ها که به ارائه تجارب ایران در زمینه کمبود آب اختصاص یافته بود، دکتر بهداد چهره‌نگار، رئیس بخش هیدروانفورماتیک ستاد احیای دریاچه ارومیه و دکتر مسعود پارسی‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران فعالیت‌های جاری ستاد را در خصوص احیای دریاچه ارومیه تشریح کردند.

این دو کارشناس ایرانی در این نشست با اشاره به برداشت غیراصولی آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نیازهای ناشی از روند توسعه ناپایدار بلندمدت در منطقه، به بررسی برخی مسائل موجود همچون حکمرانی آب، مدیریت آب، بهره‌وری آب، مالکیت خرد زمین‌های کشاورزی، الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی و معیشت پایدار پرداختند. کارشناسان ایرانی همچنین چگونگی تعریف و تدوین نقشه‌راه احیای دریاچه ارومیه، چگونگی اجرا و دستاوردهای کنونی آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دکتر چهره‌نگار و دکتر پارسی‌نژاد در بخش دیگری از این نشست برخی از آموخته‌های حاصل از فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه را ارائه کردند، مواردی همچون:

الف: اهمیت تشکیل یک کمیته ملی برای مدیریت مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی در حوضه‌های آبریزی که بین چند استان یا شهرستان مشترک هستند.
ب: اجرای برنامه‌هایی همچون بازنشستگی زمین (به‌منظور حفظ آب) در حوضه دریاچه ارومیه بدون پیش‌زمینه مناسب، به دلیل پیوندها و وابستگی شدید اجتماعی کشاورزان به زمین، با عدم توفیق همراه است.
ج: حفظ و عدم تغییر ساختار دستگاه‌های اجرایی موجود باعث سهولت اجرای برنامه احیای دریاچه ارومیه می‌شود.
د: اتخاذ رویکرد مدیریت تطبیق‌پذیر؛ که در واقع شامل به‌روز رسانی و بهبود مرتب نقشه راه است.
ه: از آنجایی که خانوارهای کم‌توان اقتصادی برای تأمین نیازهای اولیه خود با مضیقه مواجه هستند، مسئله حفظ آب برای دریاچه ارومیه نسبت به شرایط اقتصادی در اولویت بعدی آن‌ها قرار می‌گیرد.
و: نتایج نویدبخش حاصل از کاشت گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر در مقیاس آزمایشی بدست آمده است.

طی این نشست، همچنین کارشناسان ایرانی بر همکاری موفق و مداوم ستاد احیای دریاچه ارومیه و فائو در اجرای «برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» – که از حمایت مالی دولت ژاپن برخوردار است – تأکید کردند.