به گزارش شهریار ، یعقوب نامی  با اشاره به ضرورت آموزش کارکنان اظهار کرد: برای ارائه خدمات مطلوب، کارکنان باید به صورت مستمر آموزش ببینند که برای میل به  این مهم، واحد تحقیق و توسعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز عهده‌دار موضوع شده است. وی افزود: برای به ثمر رساندن اهداف سازمانی نیازمند برنامه آینده‌نگر، هدفمند […]

به گزارش شهریار ، یعقوب نامی  با اشاره به ضرورت آموزش کارکنان اظهار کرد: برای ارائه خدمات مطلوب، کارکنان باید به صورت مستمر آموزش ببینند که برای میل به  این مهم، واحد تحقیق و توسعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز عهده‌دار موضوع شده است.

وی افزود: برای به ثمر رساندن اهداف سازمانی نیازمند برنامه آینده‌نگر، هدفمند و همه‌جانبه هستیم.

نامی خاطرنشان کرد: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز برای دستیابی به این اهداف برنامه‌های متنوعی را در حوزه آموزش توسعه و تحقیق، تدارک دیده و در حال پیگیری و اجرا است.