اختلاف ميان فيفا و بريتانيا بر سر نشان سینه گل سرخ / اصرار بر استفاده از نشان برای بزرگداشت رزمندگان جنگ در بازی فوتبال
اختلاف ميان فيفا و بريتانيا بر سر نشان سینه گل سرخ / اصرار بر استفاده از نشان برای بزرگداشت رزمندگان جنگ در بازی فوتبال

موضوع به اختلاف عمده اي ميان فيفا و بريتانيا تبديل شده است. مخالفين تصميم فيفا در انگليس بر ضرورت احترام گذاشتن فيفا به سنتهاي داخلي اصرار مي ورزند و معتقدند حتي در صورت جريمه، تيمهاي انگليس و اسكاتلند بايد با گل سينه به زمين بيايند حمید بعیدی نژا سفیر ایران در انگلیس، در کانال تلگرامی […]

موضوع به اختلاف عمده اي ميان فيفا و بريتانيا تبديل شده است. مخالفين تصميم فيفا در انگليس بر ضرورت احترام گذاشتن فيفا به سنتهاي داخلي اصرار مي ورزند و معتقدند حتي در صورت جريمه، تيمهاي انگليس و اسكاتلند بايد با گل سينه به زمين بيايند

حمید بعیدی نژا سفیر ایران در انگلیس، در کانال تلگرامی خود در این رابطه نوشت:

موضوع به اختلاف عمده اي ميان فيفا و بريتانيا تبديل شده است. مخالفين تصميم فيفا در انگليس بر ضرورت احترام گذاشتن فيفا به سنتهاي داخلي اصرار مي ورزند و معتقدند حتي در صورت جريمه، تيمهاي انگليس و اسكاتلند بايد با گل سينه به زمين بيايند

اين روزها بويژه در بريتانيا و كشورهاي مشترك المنافع ايام بزرگداشت رزمندگان و شهداي جنگ ميباشد. مردم و مسئولين در بريتانيا در اين ايام براي بزرگداشت ياد و خاطره رزمندگان جنگ در بريتانيا از نشان سينه گل سرخ خشخاش استفاده مي كنند. حالا اتفاقا در همين ايام در روز جمعه هفته آينده تيمهاي ملي انگليس و اسكاتلند در مرحله مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه در برابر هم قرار مي گيرند و بازيكنان هر دو تيم ملي بريتانيايي نيز براي بزرگداشت اين روز از اين نشان بر روي پيراهن هاي ورزشي خود استفاده مي كنند.
اما جالب موضع منفي فيفا در قبال اين موضوع است. فيفا اعلام كرده است كه منطبق با مقررات مصوب فيفا استفاده از سمبل هاي سياسي، ديني و فرهنگي بر روي پيراهن بازيكنان در بازيهاي رسمي ممنوع است و لذا فيفا با اين اقدام بازيكنان انگليسي و اسكاتلندي مخالف است. طبيعتا اين مخالفت بمعناي اعمال مجازاتهاي احتمالي عليه دوتيم در صورت استفاده از اين نشان ميباشد. اين موضع گيري باعث عصبانيت شديد مقامات و مردم انگليس شده است بطوريكه اين بحث حاد به سطح دولت و حتي پارلمان انگليس هم كشيده شده است و خانم ترزا مي نخست وزير هم ديروز در حاليكه همين گل را بر روي سينه داشت، در سخنراني خود در مجلس، درخواست فيفا براي عدم نمايش اين نشان توسط تيمهاي فوتبال در روز بازي ملي را خجالت آور خواند وخواستار تجديد نظر اين تصميم توسط فيفا شد.
حالا اين موضوع به اختلاف عمده اي ميان فيفا و بريتانيا تبديل شده است. مخالفين تصميم فيفا در انگليس بر ضرورت احترام گذاشتن فيفا به سنتهاي داخلي اصرار مي ورزند و معتقدند حتي در صورت جريمه، تيمهاي انگليس و اسكاتلند بايد با گل سينه به زمين بيايند و برعكس موافقين نظر فيفا كه عمدتا در خارج از انگليس هستند معتقدند در صورت آنكه فيفا در خصوص درخواست بريتانيا عقب نشيني كند بايد منتظر اين باشد كه ديگر كشورها نيز خواستار به نمايش گذاردن سمبل هاي فرهنگي خود در مسابقات مختلف شوند. آنها اصرار دارند كه به نمايش گذاردن تمايزات فرهنگي در زمين هاي فوتبال بجاي ايجاد وحدت و همدلي كه هدف اصلي فيفا است به ايجاد اختلافات و در نهايت به ايجاد تنش بيشتر ميان كشورها منجر مي شود.
حالا با توجه به اهميت سياسي و اجتماعي موضوع، قرار است مذاكراتي ميان فدراسيون فوتبال بريتانيا و فيفا در خصوص اين موضوع صورت گيرد. موضوع نه تنها براي دو طرف بريتانيا و فيفا از اهميت زيادي برخوردار است بلكه ديگر كشورها نيز با توجه به حساسيتهاي زيادي كه موضوع به نمايش گذاشتن نشانهاي ملي در ميادين ورزشي دارد منتظر نتيجه اين مذاكرات هستند.