اختلافات سلیقه ای در مجموعه ماشین سازی را کنار بگذارید
اختلافات سلیقه ای در مجموعه ماشین سازی را کنار بگذارید

سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد کشور گفت: اختلافات سلیقه ای در مجموعه ماشین سازی باید کنار گذاشته شده و تعاملی بین همه فعالین این شرکت در راستای پویایی آن ایجاد شود.

به گزارش قلم پرس، سید عباس هاشمی منش عصر امروز در محل کارخانه ماشین سازی تبریز با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: شرکت ماشین سازی تبریز یک جهاد همگانی نیاز دارد و بایستی تمام فعالین کارگری و مدیریت آن دست به دست هم دهند تا جایگاه ویژه این صنعت قدیمی در کشور، دوباره احیا شود.

او اضافه کرد: بحث جهادی منحصر به مجموعه ماشین سازی نیست و بایستی مسؤولان استانی نیز در این زمینه ورود کنند، و این تأکید وزیر صنعت برای بهبود وضعیت کارخانه ماشین سازی است.

هاشمی منش یادآور شد: بایستی برنامه جامعی برای بهبود وضعیت ماشین سازی و بازگشت آن به روزهای مطلوب خود تنظیم شود و در این راستا صندوق بازنشستگی فولاد نیز در کنار مجموعه ماشین سازی و مسؤولان استانی خواهد بود.