به گزارش قلم پرس، محمدنقی نوعی پور کارمند این منطقه که از خوشنویسان برجسته استان است، پس از ارسال ۳۰ اثر خطی در قالب مختلف سیاه مشق و چلیپا، کتابت و … به شورای ارزشیابی و همچنین گذراندن آزمون‌های عملی، بررسی رزومه و فعالیت‌های هنری توسط این شورا، با کسب نمرات لازم از مجموع سه […]

به گزارش قلم پرس، محمدنقی نوعی پور کارمند این منطقه که از خوشنویسان برجسته استان است، پس از ارسال ۳۰ اثر خطی در قالب مختلف سیاه مشق و چلیپا، کتابت و … به شورای ارزشیابی و همچنین گذراندن آزمون‌های عملی، بررسی رزومه و فعالیت‌های هنری توسط این شورا، با کسب نمرات لازم از مجموع سه مرحله ارزیابی، موفق به احراز درجه استادی گردید.