اکیپ‌های فنی و عمرانی منطقه ۱ اقدام به اجرای عملیات اصلاح جداول مسیر خیابان فارابی انتهای زیرگذر آبرسان کردند. به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۱ تبریز در راستای ساماندهی و اصلاح معابر و پیشگیری از مخاطرات و ایمن‌سازی محیط شهری، اقدام به اجرای پروژه‌های متعددی در مسیرهای اصلی و فرعی کرده که در همین […]اکیپ‌های فنی و عمرانی منطقه ۱ اقدام به اجرای عملیات اصلاح جداول مسیر خیابان فارابی انتهای زیرگذر آبرسان کردند.

به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۱ تبریز در راستای ساماندهی و اصلاح معابر و پیشگیری از مخاطرات و ایمن‌سازی محیط شهری، اقدام به اجرای پروژه‌های متعددی در مسیرهای اصلی و فرعی کرده که در همین راستا مسیر فارابی در این طرح گنجانده و اقدامات عمرانی آغاز شد.