شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی کوی گلچین واقع در خیابان اشرفی لاله خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی طی دو روز گذشته در کوی گلچین واقع در اشرفی لاله اجرایی شد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این مسیر، اظهار کرد: […]شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی کوی گلچین واقع در خیابان اشرفی لاله خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی طی دو روز گذشته در کوی گلچین واقع در اشرفی لاله اجرایی شد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این مسیر، اظهار کرد: عملیات تخریب، زیرسازی و تسطیح در ابعاد ۴۰۰ متر مربع اجرا شده و پس از آماده‌سازی مسیر، عملیات آسفالت‌ریزی در روز گذشته انجام شد.
رشتبری، آسفالت توزیع شده در این مسیر را بیش از ۴۱ تن عنوان کرد و افزود: عملیات آسفالت‌ریزی به صورت اساسی و کلی بوده که توسط نیروهای فنی عمرانی شهرداری منطقه ۷، انجام پذیرفت.