اجرای دو پروژه آسفالت ریزی در شهرداری منطقه ۸
اجرای دو پروژه آسفالت ریزی در شهرداری منطقه ۸

اجرای دو پروژه آسفالت ریزی در شهرداری منطقه ۸ شهرداری منطقه ۸ در راستای ساماندهی معابر، آسفالت ریزی کوی مهستان در خیابان صدر و لکه گیری آسفالت خیابان های والمان، بهشتی و رضا نژاد اجرا شد. به گزارش شهریار، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ تبریز از اجرای آسفالت ریزی اساسی کوچه مهستان در […]اجرای دو پروژه آسفالت ریزی در شهرداری منطقه ۸

شهرداری منطقه ۸ در راستای ساماندهی معابر، آسفالت ریزی کوی مهستان در خیابان صدر و لکه گیری آسفالت خیابان های والمان، بهشتی و رضا نژاد اجرا شد.

به گزارش شهریار، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ تبریز از اجرای آسفالت ریزی اساسی کوچه مهستان در خیابان صدر خبر داد.

اورنگ رسولی با اعلام این مطلب افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت در کوچه مهستان خیابان صدر، طی روزهای اخیر معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، بعد از کاتر زنی و زیرسازی اصولی، آسفالت ریزی این کوچه را اجرایی و این مسیر آسفالت ریزی اساسی شد.

وی افزود: طی این طرح  کلیه قسمت های کوچه مهستان  که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را دچار مشکل می کرد، آسفالت ریزی شده وبالغ بر ۵۰ تن آسفالت ریزی شد.

لکه گیری و آسفالت ریزی خیابان های سطح حوزه

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ از لکه گیری و آسفالت ریزی در معابر سطح حوزه خبر داد.

رسول شایان با اعلام این مطلب افزود: به دلیل حفاری‌های انجام یافته و خرابی آسفالت این خیابان ها، طی روزهای اخیر بعد از کاترزنی و زیرسازی اصولی، لکه گیری آسفالت‌ در خیابان های والمان ، بهشتی و رضانژاد توسط اکیپ آسفالت خدمات شهری، انجام پذیرفت.

وی افزود: این اقدام در  راستای ساماندهی معابر سطح حوزه  انجام پذیرفته و طی روزهای آتی، سایر معابر سطح حوزه آسفالت ریزی خواهد شد.