اجرای برنامه جامع مدیریت مصرف برق در تاسیسات شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی
اجرای برنامه جامع مدیریت مصرف برق در تاسیسات شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی

اجرای برنامه جامع مدیریت مصرف برق در تاسیسات شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی محمد خانی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی : برنامه جامع مدیریت مصرف برق شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در تاسیسات فاضلاب شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی انجام شد. خانی در خصوص اجرای برنامه مدیریت مصرف برق در تاسیسات شرکت آب وفاضلاب […]اجرای برنامه جامع مدیریت مصرف برق در تاسیسات شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی

محمد خانی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی :
برنامه جامع مدیریت مصرف برق شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در تاسیسات فاضلاب شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی انجام شد.

خانی در خصوص اجرای برنامه مدیریت مصرف برق در تاسیسات شرکت آب وفاضلاب استان گفت: در نیمه اول سال ۱۴۰۲ مجموع برق مصرفی تاسیسات فاضلاب استان ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ کیلووات ساعت بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ کیلووات ساعت بود، حدود ۹۰۰٫۰۰۰ کیلووات ساعت کاهش را شاهد بودیم.
وی افزود: این مهم با برنامه ریزی دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضلاب در سطح استان تحت عناوین کاهش مصرف تاسیسات از طریق ممیزی انرژی، کاهش مصرف انرژی در پیک ساعت، افزایش راندمان تاسیسات با مهندسی مجدد تابلوهای برق و تاسیسات الکترومکانیکال و حذف مصارف زائد محقق گردیده است.