اجتماع بزرگ عاشورائیان در منطقه آزاد ارس
اجتماع بزرگ عاشورائیان در منطقه آزاد ارس

اجتماع بزرگ عاشورائیان در منطقه آزاد ارس اجتماع بزرگ عاشورائیان در منطقه آزاد ارس تشکیل می شود. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، با حضور هیات های مذهبی و آحاد مردم، اجتماع بزرگ عاشورائیان روز شنبه ۱۵ مردادماه راس ساعت ۱۹ جنب مسجد صاحب الزمان جلفا برگزار می شود.


اجتماع بزرگ عاشورائیان در منطقه آزاد ارس

اجتماع بزرگ عاشورائیان در منطقه آزاد ارس تشکیل می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، با حضور هیات های مذهبی و آحاد مردم، اجتماع بزرگ عاشورائیان روز شنبه ۱۵ مردادماه راس ساعت ۱۹ جنب مسجد صاحب الزمان جلفا برگزار می شود.