اتمام عرشه‌گذاری روگذر ضلع شمالی میدان شهید فهمیده
اتمام عرشه‌گذاری روگذر ضلع شمالی میدان شهید فهمیده

با فاصله ۱۰ روز از اتمام عرشه گذاری ضلع جنوبی، عرشه گذاری روگذر ضلع شمالی میدان شهید فهمیده از سمت باغمیشه به اتوبان پاسداران نیز به پایان رسید.

درحالی که ضلع جنوبی روگذر میدان شهید فهمیده از سمت ولیعصر به اتوبان پاسداران در آستانه بهره برداری قرار دارد، عملیات عرشه گذاری ضلع شمالی نیز توسط معاونت عمران شهرداری منطقه ۵ به اتمام رسید.

تلاش شبانه روزی برای اتمام هر دو روگذر و افتتاح همزمان آنها در موعد مقرر ادامه دارد.

روگذرهای شمالی و جنوبی میدان شهید فهمیده راه دسترسی شهروندان از شهرک های باغمیشه و ولیعصر به اتوبان پایداران را تسهیل کرده و از میزان ترافیک میدان شهید فهمیده خواهد کاست.

پل روگذر جنوبی میدان شهید فهمیده به طول ۳۵۰ متر دارای سه پایه میانی و دو کوله به عرض ۶.۲۰ متر در دو لاین خروجی از کوی ولیعصر به سمت اتوبان پاسداران است.

پل روگذر شمالی میدان شهید فهمیده نیز به طول ۳۷۵ متر و عرض ۶.۲۰ دارای چهار پایه میانی و دو کوله خروجی از سمت باغمیشه به سمت اتوبان پاسداران و میدان آذربایجان طراحی شده است.

انتهای پیام/