شهردار تبریز از اتمام بتن ریزی پایه های پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی تا پایان خرداد خبر داد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی ضمن اشاره بر تسریع روند اجرایی در راستای آسایش شهروندان، بر زیباسازی همزمان محیط پیرامون آن از طریق پوشش گیاهی و رفع زوائد […]شهردار تبریز از اتمام بتن ریزی پایه های پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی تا پایان خرداد خبر داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی ضمن اشاره بر تسریع روند اجرایی در راستای آسایش شهروندان، بر زیباسازی همزمان محیط پیرامون آن از طریق پوشش گیاهی و رفع زوائد بصری موجود تأکید کرد.