آموزش در کودکی ثبات اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد
آموزش در کودکی ثبات اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد

شهردار منطقه ۶ تبریز گفت: آموزش در کودکی ثبات اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. به گزارش قلم پرس، به نقل از شهرداری منطقه ۶ تبریز، کارگاه آموزش حقوق شهروندی در دبستان دخترانه حدیث مهر، توسط امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تبریز برگزار شد. در این جلسه، سامان احمدزاده شهردار منطقه ۶ تبریز […]

شهردار منطقه ۶ تبریز گفت: آموزش در کودکی ثبات اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد.

به گزارش قلم پرس، به نقل از شهرداری منطقه ۶ تبریز، کارگاه آموزش حقوق شهروندی در دبستان دخترانه حدیث مهر، توسط امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تبریز برگزار شد.

در این جلسه، سامان احمدزاده شهردار منطقه ۶ تبریز اظهار کرد: آموزش حقوق شهروندی به کودکان از سنین پایین، زیربنای ثبات اجتماعی و فرهنگی است چرا که این آموزش ها ازکودکی در ذهن کودک نهادینه می شود.

وی تاکید کرد: شهرداری این منطقه تلاش می کند این کارگاه را به صورت مداوم و طبق برنامه و زمانبندی های صورت گرفته در تمامی مدارس و فرهنگسراهای سطح منطقه برگزار شود.

گفتنی است؛ احترام به حقوق شهروندی، حفظ پاکیزگی و زیبایی محله، شهروند خوب و فعال، حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف آب از جمله موضوعات مطرح شده در این کارگاه ها است.