مخازن ذخیره آب پروژه عتیق ۲ جهت راه‌اندازی سیستم‌های گرمایشی، اطفای حریق، اسپرینگلر و آب شرب مصرفی دایمی آماده‌سازی شد. به گزارش قلم پرس، بابک شریفی مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان در تشریح روند تکمیل نواقص پروژه عتیق عنوان کرد: طبق جلسات متعدد انجام یافته در خصوص پیگیری امور پروژه عتیق، در گامی دیگر با […]مخازن ذخیره آب پروژه عتیق ۲ جهت راه‌اندازی سیستم‌های گرمایشی، اطفای حریق، اسپرینگلر و آب شرب مصرفی دایمی آماده‌سازی شد.

به گزارش قلم پرس، بابک شریفی مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان در تشریح روند تکمیل نواقص پروژه عتیق عنوان کرد: طبق جلسات متعدد انجام یافته در خصوص پیگیری امور پروژه عتیق، در گامی دیگر با تلاش همکاران معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان و شرکت دیفیوزر به عنوان شرکت پیمانکار، عملیات آماده‌سازی و راه‌اندازی موتورخانه و آبگیری مخازن ذخیره آب پروژه عتیق ۲، جهت راه‌اندازی سیستم‌های گرمایشی، اطفای حریق، اسپرینگلر و آب شرب مصرفی دایمی آغاز شد.
وی افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام یافته و رویکردی جهادی و نگرش جدید مدیریتی در سال جاری، کلیه نواقص پروژه عتیق، تکمیل و این پروژه مورد بهره‌برداری کامل قرار گیرد.