آغاز فرآیند بررسی های مشاوره ای هدایت تحصیلی پایه نهم
آغاز فرآیند بررسی های مشاوره ای هدایت تحصیلی پایه نهم

فرآیند بررسی های مشاوره ای هدایت تحصیلی پایه نهم با شروع آزمونهای خود سنجی رغبت و توانایی آغاز شد.

به گزارش قلم پرس، بنا بر اطلاعیه اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، دانش آموزان پایه نهم به منظور تکمیل آزمونهای خود سنجی، رغبت سنجی و توانایی ادراک شده به سامانه my.medu.ir مراجعه کرده و پس از وارد نمودن کد ملی و شماره سریال شناسنامه، دفترچه های رغبت و توانایی را تکمیل خواهند کرد.

در ادامه فرایند آزمونهای خود سنجی، رغبت و توانایی، از طریق همین سامانه از والدین، معلمان، مشاوران و خود دانش آموزان در مورد اولویت های انتخاب رشته تحصیلی نظر خواهی می شود.

با توجه به جلسات حضوری مشاوران در مدارس با دانش آموزان و والدین و آموزش های  لازم در فضای مجازی، تکمیل این آزمونهای برای کامل شدن فرآیند هدایت تحصیلی الزامی است.

انتهای پیام/