شهردار منطقه ۳ تبریز از اتمام جدول‌کشی و آغاز عملیات زیرسازی احداث رمپ و لوپ و میدان در ضلع جنوب‌شرقی اتوبان شهید کسائی به مارالان خبر داد. به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند در بازدید از محل احداث رمپ و لوپ ضلع جنوب‌شرقی اتوبان شهید کسائی به مارالان، گفت: عملیات‌ مختلف عمرانی این پروژه اعم […]شهردار منطقه ۳ تبریز از اتمام جدول‌کشی و آغاز عملیات زیرسازی احداث رمپ و لوپ و میدان در ضلع جنوب‌شرقی اتوبان شهید کسائی به مارالان خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند در بازدید از محل احداث رمپ و لوپ ضلع جنوب‌شرقی اتوبان شهید کسائی به مارالان، گفت: عملیات‌ مختلف عمرانی این پروژه اعم از احداث دیوارهای حایل بر مقابل ترانشه در محل، جدول کشی‌ها، اجرای جزیره مثلثی در ورودی مسیر سواره‌رو موجود به سمت میدان موجود در ضلع جنوبی برای ممانعت از تردد خلاف جهت خودروها، منهول (چاهک جمع آوری آب) برای هدایت آبهای سطحی ضلع جنوب شرقی اتوبان با کانال آب‌رو زیر پل و میدان برای سهولت و افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه به اتمام رسیده است.
وی افزود: از فردا نیز اصلاح شیب سطح و زیرسازی مسیرهای پروژه شروع شده و بعد از اتمام آن آسفالت‌ریزی اساسی خواهد شد.
شهردار منطقه ۳ تبریز اظهار کرد: با بهره‌برداری از این رمپ و لوپ، تردد خودروها از ضلع جنوبی اتوبان به مارالان و همچنین از مارالان به ضلع جنوبی اتوبان با سهولت و بدون مشکل ترافیکی انجام خواهد گرفت.