اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ عملیات بتن‌ریزی پروژه احداث کانال دفع آب‌های سطحی خیابان انقلاب در محدوده مقابل مسجد شهید شمعچیان را آغاز کردند. به گزارش قلم پرس، یکی از مهمترین پروژه‌های زیرساختی این منطقه، احداث کانال آب‌های سطحی خیابان انقلاب است که توسط اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی مراحل پایانی خود را طی […]اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ عملیات بتن‌ریزی پروژه احداث کانال دفع آب‌های سطحی خیابان انقلاب در محدوده مقابل مسجد شهید شمعچیان را آغاز کردند.

به گزارش قلم پرس، یکی از مهمترین پروژه‌های زیرساختی این منطقه، احداث کانال آب‌های سطحی خیابان انقلاب است که توسط اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
هم اکنون عملیات بتن‌ریزی در محدوده مقابل مسجد شهید شمعچیان آغاز شده که در فاز نهائی این پروژه زیرساختی قرار گرفته و با دقت و سرعت در حال ادامه است.